This vacancy has now expired, we've found similar jobs that may interest you here.

Tiwtor Cymraeg i Oedolion

Location
Risca Road, Crosskeys NP11 7ZA, UK
College
Coleg Gwent
Hours
Full Time
Salary
£21,508- £42,325
Posted
11th August 2022
Start Date
As soon as possible
Expires
1st September 2022 12:00 AM
Contract Type
Permanent
Job ID
1263039
Job Reference
0422009
Start date
As soon as possible
  • Contract type: Permanent
  • NQTs Considered:
  • Job ID: 1263039

37 awr yr wythnos

Ydych chi'n chwilio am her newydd, yn mwynhau dysgu neu yn chwilio am gyfeiriad newydd? Os felly, mae Dysgu Cymraeg Gwent eisiau clywed gennych. Mae Dysgu Cymraeg Gwent yn darparu gwersi Cymraeg i Oedolion o fewn y pum sir. Wrth ymateb i'r cynnydd sylweddol yn nifer yr oedolion sydd yn dymuno dysgu'r iaith yn yr ardal hon, rydym yn awyddus i benodi 2 diwtor llawn amser i'n helpu i ymateb i'r her. Ydych chi eisiau bod yn rhan o dîm brwdfrydig sy'n ymrwymo i ddarparu gwasanaeth dysgu Cymraeg rhagorol yn ardal Gwent?

Os felly, beth am gyflwyno cais i ymuno â'n tîm? 

Fel rhan o'r tîm, disgwylir i chi ddarparu gwersi Cymraeg i Oedolion o ansawdd uchel. Mae natur y cyrsiau yn amrywio, o gyrsiau dwys i ddechreuwyr pur hyd at lefel Gloywi ar gyfer dysgwyr hynod brofiadol. Mae gofynion y swydd yn galw am gryn hyblygrwydd ar ran yr ymgeiswyr llwyddiannus, oherwydd y disgwylir i chi weithio gyda’r hwyr ac o bryd i’w gilydd ar benwythnosau. Darperir cyrsiau ac adnoddau ar eich cyfer. 

Yn sgil y pandemig presennol, cynhelir pob dosbarth ar blatfformau electronic fel Zoom, SKYPE a Microsoft TEAMS. Rhagwelir y bydd rhywfaint o ddysgu ar-lein yn parhau ar ôl i’r argyfwng presennol ddod i ben. 

Fe'ch cefnogir gan dîm proffesiynol a phrofiadol o staff a leolir ar Gampws Crosskeys, Coleg Gwent. 

Gwahoddir ceisiadau gan ymgeiswyr profiadol sydd yn meddu ar gymhwyster dysgu TAR, er nad yw hwn yn hanfodol. 

Ystyrir patrymau gwaith hyblyg gan ymgeiswyr. 

Dylid cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg yn unig. 

Mae'r Coleg wedi ymrwymo i ddiogelu, gan sicrhau diogelwch a lles plant a phobl ifanc. Mae cyflogaeth yn amodol ar Ddatgeliad Manwl boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a chofrestriad gyda Chyngor y Gweithlu Addysg. 

Rydym yn croesawu'n arbennig geisiadau gan grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol, gan gynnwys ethnigrwydd, rhyw, trawsryweddol, oedran, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol neu grefydd, yn unol â'n polisi Cyfleoedd Cydraddoldeb. Mae pob campws yn hygyrch ac mae cyfleusterau megis ystafelloedd gweddi ar gael. 

Rydym wedi ymrwymo i recriwtio a chadw pobl anabl, ac rydym yn Gyflogwr Hyderus o ran Anabledd. 

 DYDDIAD CAU: 31/08/22

CYNHELIR CYFWELIADAU: I gael ei gadarnhau

Attachments

Safeguarding Statement:

Coleg Gwent is committed to safeguarding and promoting the welfare of children, young people and vulnerable adults and expects all staff and volunteers to share this commitment. We particularly welcome applications from under represented groups including ethnicity, gender, transgender, age, disability, sexual orientation or religion. Employment is subject to a satisfactory Enhanced Disclosure from the Disclosure and Barring Service and registration with the Education Workforce Council.