This vacancy has now expired, we've found similar jobs that may interest you here.

Swydd: Athro / Athrawes Cemeg / Gwyddoniaeth

Location
Heol Y Bont, Ystum Taf, Cardiff, CF14 2JL
College
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf
Hours
Full Time
Salary
Graddfa Cyflog Athrawon
Posted
25th January 2023
Start Date
1st September 2023
Expires
7th February 2023 12:00 PM
Contract Type
Permanent
Job ID
1302786
Start date
1st September 2023
  • Contract type: Permanent
  • Contract length: Parhaol
  • NQTs Considered:
  • Job ID: 1302786

Swydd: Athro / Athrawes Cemeg / Gwyddoniaeth

Graddfa Cyflog Athrawon

Mae’r ysgol yn awyddus i benodi athro/awes frwdfrydig i swydd llawn amser parhaol yn yr Adran Wyddoniaeth gyda arbenigedd ym maes Cemeg. Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus fod â’r gallu i addysgu dosbarthiadau CA4 yn y pwnc.

Mae’r adran yn llwyddiannus yn TGAU a Safon Uwch gan sicrhau fod y sylfaen a osodir yn CA3 yn annog a herio disgyblion i safonau cyson uchel. Dyma adran sy’n falch iawn o’r niferoedd uchel sy’n dewis astudio Gwyddoniaeth Driphlyg yn TGAU ac yn parhau i astudio Cemeg fel pwnc Safon Uwch yn y Chweched Dosbarth, ble mae’r canlyniadau dros gyfnod estynedig wedi bod yn arbennig o dda. Mae’r ysgol yn frwdfrydig i ymestyn cyfleoedd a chyrsiau o fewn y maes i’r dyfodol gan ehangu cyfleoedd i addysgu yn CA5 a’r cyrsiau sydd ar gael i fyfyrwyr yn y Chweched. Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus gael gweledigaeth glir o egwyddorion Dysgu ac Addysgu dynamig a blaengar a’r sgiliau rhyngbersonol i gydweithio fel aelod o dîm effeithiol a brwdfrydig. Mae’r adran yn frwdfrydig i gynnig profiadau gwerthfawr yn maes Gwyddoniaeth ac yn pwysleisio’r ehangder cyfleoedd sydd o ran dewis llwybr astudio a gyrfa o fewn y gwyddorau. Byddwch yn ymuno â thîm brwdfrydig ac effeithiol o fewn yr adran, sy’n hwyluso gwaith ei gilydd mewn ysbryd cymhellgar a brwdfrydig. Yn ogystal mae'r adran yn flaengar iawn i sicrhau profiadau allgyrsiol sy'n herio a chyfoethogi profiadau addysgol y disgyblion. Byddai gallu cyfrannu at y ddarpariaeth eang hon yn fantais arbennig.

Mae’r ysgol yn edrych ymlaen gyda brwdfrydedd i weld sut byddwn yn gallu gwella ac addasu ein ffyrdd o ddarparu ac addysgu ein pobl ifanc i’r dyfodol. Mae hyn yn arbennig o wir wrth ystyried datblygiad Cwricwlwm i Gymru a’r modd mae sgiliau newydd yn gallu hyrwyddo a datblygu galluoedd ein disgyblion yn y blynyddoedd i ddod.

Os hoffech fwy o fanylion am y swydd hon ac am sgwrs anffurfiol cysylltwch â’r Pennaeth, Mr Matthew Evans yn yr ysgol.

Proses Ymgeisio

Gellid ymgeisio am y swydd hon drwy ffurflen a llythyr cais yn mynegi diddordeb am ymgymryd a’r swydd. Gellir sôn am brofiad perthnasol ar gyfer y swydd hon, ynghyd â’r weledigaeth ar sut y gellir cyfrannu ymhellach yng nghyd destun cymuned yr ysgol.

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Mawrth, 7 Chwefror

Dyddiad dechrau y swydd: Medi 1af 2023

Attachments

Safeguarding Statement:

Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf is committed to safeguarding and promoting the welfare of children, young people and vulnerable adults and expects all staff and volunteers to share this commitment.We particularly welcome applications from under represented groups including ethnicity, gender, transgender, age, disability, sexual orientation or religion.
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf

Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf