This vacancy has now expired, we've found similar jobs that may interest you here.

Ail Hysbyseb Athro / Athrawes Dylunio a Thechnoleg (yn ddelfrydol: dylunio cynnyrch)

Location
Heol Y Bont, Ystum Taf, Cardiff, CF14 2JL
College
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf
Hours
Full Time
Salary
Graddfa Cyflog Athrawon
Posted
25th January 2023
Start Date
1st September 2023
Expires
7th February 2023 12:00 PM
Contract Type
Permanent
Job ID
1302768
Start date
1st September 2023
  • Contract type: Permanent
  • Contract length: Parhaol
  • NQTs Considered:
  • Job ID: 1302768

Swydd: Athro / Athrawes Dylunio a Thechnoleg

(yn ddelfrydol: dylunio cynnyrch)

Graddfa Cyflog Athrawon

Mae’r ysgol yn awyddus i benodi athro/awes frwdfrydig i swydd barhaol llawn amser yn yr Adran Ddylunio & Thechnoleg. Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus fod â’r gallu i addysgu dosbarthiadau CA4 a CA5 yn y pwnc.

Mae’r adran yn llwyddiannus yn TGAU a Safon Uwch gan sicrhau fod y sylfaen a osodir yn CA3 yn annog a herio disgyblion i safonau cyson uchel. Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus gael gweledigaeth glir o egwyddorion Dysgu ac Addysgu dynamig a blaengar a’r sgiliau rhyngbersonol i gydweithio fel aelod o dîm effeithiol a brwdfrydig. Mae’r adran yn gyffrous i gynnig ehangder cyrsiau o fewn maes dylunio a thechnoleg er mwyn ymateb i anghenion disgyblion a bydd hyn yn golygu cyfleoedd i gynnig cyrsiau newydd yn y dyfodol mewn ymateb i anghenion creadigol ac addysgol ein plant a’n pobl ifanc. Byddwch yn ymuno â thîm brwdfrydig ac effeithiol o fewn yr adran, sy’n hwyluso gwaith ei gilydd mewn ysbryd cymhellgar a brwdfrydig. Yn ogystal mae'r adran yn flaengar iawn i sicrhau profiadau allgyrsiol sy'n herio a chyfoethogi profiadau addysgol y disgyblion. Byddai gallu cyfrannu at y ddarpariaeth eang hon yn fantais arbennig.

Mae’r ysgol yn edrych ymlaen gyda brwdfrydedd i weld sut byddwn yn gallu gwella ac addasu ein ffyrdd o ddarparu ac addysgu ein pobl ifanc i’r dyfodol. Mae hyn yn arbennig o wir wrth ystyried datblygiad Cwricwlwm i Gymru a’r modd mae sgiliau newydd yn gallu hyrwyddo a datblygu galluoedd ein disgyblion yn y blynyddoedd i ddod.

Os hoffech fwy o fanylion am y swydd hon ac am sgwrs anffurfiol cysylltwch â’r Pennaeth, Mr Matthew Evans yn yr ysgol.

Proses Ymgeisio

Gellid ymgeisio am y swydd hon drwy ffurflen a llythyr cais yn mynegi diddordeb am ymgymryd a’r swydd. Gellir sôn am brofiad perthnasol ar gyfer y swydd hon, ynghyd â’r weledigaeth ar sut y gellir cyfrannu ymhellach yng nghyd destun cymuned yr ysgol.

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Mawrth, 7 Chwefror 2023

Dyddiad dechrau y swydd: Medi 1af 2023

Attachments

Safeguarding Statement:

Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf is committed to safeguarding and promoting the welfare of children, young people and vulnerable adults and expects all staff and volunteers to share this commitment.We particularly welcome applications from under represented groups including ethnicity, gender, transgender, age, disability, sexual orientation or religion.
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf

Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf